TARAFLAR

Madde 1

İşbu sözleşme, merkezi “33110, Mersin/Yenişhir adresinde bulunan KODMİNİX EĞİTİM YAZILIM Anonim Şirketi bünyesindeki KODMİNİX ONLINE PROGRAMLAMA OKULU ile,

………………………………………………………………… adresinde ikamet eden veli/vasi ……………………………

arasında gerçekleşmiş ve dijital olarak onaylanmıştır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Madde 2-KODMİNİX, Hizmet kullanıcılarının gizliliğine saygı duyar. Lütfen kişisel bilgilerinizi nasıl toplayabileceğimizi,kullanabileceğimizi açıklayan Gizlilik Politikamıza (buradan: https://www.kodminix.com/tos; “Aydınlatma Metni”) bakınız. Hizmeteerişerek veya Hizmet’i kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi belirtmiş olacaksınız.

KURS PROGRAMI VE HİZMET HAKKINDA

Madde 3-Hizmet, bilgisayar bilimi ve dijital tasarım üzerine diğer konular da dahil olmak üzere çok çeşitli konular hakkında heryerde bilgi edinmenizi sağlar. Kullanıcılar, Python, Scratch ve diğer programlama dilleri dahil olmak üzere bir dizi konuyuöğrenmek için online olarak eğitmenlerle birlikte çalışırlar. Web üzerinden veya mobil cihazınızdan erişilebilen KODMİNİX webuygulaması, öğrencilerin Hizmete erişmesi ve kullanması için ana merkezdir ve ailelerin sınıfları planlamasına, mevcut vegelecekteki kurslara, projelere ve gelecekte daha birçok özelliğe genel bir bakış atmasına, bir araya getirmesine ve sunmasınaolanak tanır.

Velilerimiz 8, 16, 32, 64 ve 128 ders saati ile temelden profesyonel seviyeye kadar alabilecekleri eğitimlerden uygulamakistedikleri ve öğrenci için belirlenen uygun eğitimi seçme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin tarafları bundan sonra kısaca ”Kurum” ve ”öğrenci” olarak adlandırılacaktır.

KAYIT DONDURMA

Madde 4-Öğrenci, sözleşme iptal talebinin kurum tarafından reddi veya kendi özel sebepleriyle eğitime devam edemediği veya eğitime ara vermek zorunda olduğu durumlarda yine kuruma başvurarak kaydı dondurma talebinde bulunabilir. Öğrencinin yazılıolarak yaptığı kayıt dondurma talebi kayda alınıp sözleşme de belirtildiği gibi hakları yeniden eğitime devam etmek istediğinde

yenilenir.

ÖĞRETİM

Madde 5 -Hizmet için öğrenim ücreti web sitemizde, size kesilmiş faturada ve sizin için oluşturulmuş kayıt bağlantısında saklıdır.

Her kullanıcı, hizmet için çevrimiçi olarak veya bir hizmet temsilcisiyle telefon görüşmesi yoluyla doldurulabilen kayıt formunu doldurmalıdır. Öğrenim ücreti, kayıt sırasında aksi kararlaştırılmadıkça, sizin tarafınızdan seçilen öğrenim planına göre

faturalandırılır. Öğrenim ücretinin zamanında ödenmediği takdirde Hizmeti kullanımınızın sonlandırma hakkımız saklıdır.

Taksitli ödeme seçeneği Müşteriye İş Ortağı hizmeti tarafından sağlanır. Taksitli ödeme seçeneği, İş Ortağı hizmet kullanım

koşullarına göre sağlanır. Müşteri, “Taksitli ödeme” seçeneğiyle devam ederek, Partner hizmetinin kullanım koşullarını

okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar. KODMİNİX, İş Ortağı Hizmetinin kullanım koşullarından sorumlu değildir.

Müşteri, Hizmet için taksit ödemesini kullanarak ödeme yaparsa ya da peşin ödeme yöntemini tercih ederse seçilen paket

uzunluğunun süresi tarafından sağlanan başlangıç tarihinden itibaren seçilen kursun tüm modüllerine erişim hakkı verilir.

Hizmet, kurs için ödenen miktarı kaydın gerçekleşmesinden itibaren iade etme hakkını saklı tutar. İade, Ortak Hizmeti ile ilgili

masrafları/faizi tazmin etmez. Geri ödemeler, Ortak Hizmetinin kullanım koşulları kapsamında yapılır.

İade kuralı ; Deneme dersi gerçekleştikten sonra 14 gün boyunca geçerli olup, 14 gün içinde kullanıcı iade isteyebilir ve cayma

hakkını kullanabilir,

Ön ödeme (kaparo) kuralı; Veli toplam ücretin %10’unu kaparo olarka verip hem grup seçimindeki kontenjanını hem de indirimi

koruyabililir. Fakat bu tutar asla iade edilemez ve ödeme yaptıktan sonra 5 gün içinde kalan ödemenin tamamlanması gerekir.

Tamamlanmadığı takdirde kaparo hakkı iade edilmez.

Grupların dağıtılması (disbandment) Gruplarda, az öğrenci kaldığı zaman (büyük gruplar için 11 den az, küçük gruplar için 7 den

az) kalan öğrenciler uygun gruplara kaldıkları yerden ya da benzer modüllerden devam edecek şekilde transfer edilmektedir. Bu

öğrenci sayısından az olan gruplarda ders işlenmemektedir.

Erteleme; Eğer bir grup açıldığında, başlangıç tarihine 2 gün kala yeterli sayıya ulaşılmadıysa eğitim departmanına bağlı olarak 1-

3 hafta olacak şekilde grubun asıl başlama tarihi ertelenebilmekte ve bu durum velilere bildirilmektedir.

Telafi dersi, her bir modülde tüm velilerin bir kez telafi dersi hakkı olmakla birlikte bu durum eğitmenlerin görüşüne bağlı olarak

konu ve içerik, seviye bakımından kaçırılan dersin bir önceki ders kaydı izlenerek de yapılabilmesi mümkündür.

DENEME SÜRESİ, YÜRÜRLÜK ve DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDEKİ FESİH

Madde 6 -İşbu sözleşmenin kabulü ve sonrasında deneme dersi/eğitimin başlangıcından itibaren 2 hafta (14 gün) zaman zarfı,

taraflar için dersleri ve kursun gidişatını görme mahiyetinde olup, kurs başlangıç tarihinden sonra on dört gün içerisinde iade talep

edilmediği takdirde sözleşme geçerlilik kazanıp geçmişe etkili olacak şekilde yürürlüğe girer. İade talep bildirimi yazılı olarak

yapılır ve karşı tarafa ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur. Deneme süresinde 2 ders görme hakkına sahiplerdir. Bu süre

içerisinde veli, devam etmek istemediklerini belirttiği takdirde yalnızca girmiş oldukları ders ücretini karşılamakla yükümlüdür.

İade durumunda bir ders ücreti kesintisi güncel indirimsiz 8 ders paketinin ücretinin ders başı ücreti üzerinden

hesaplanır. Geri kalan miktar kendilerine iade edilecektir.

FORMATA GİRİŞ VE DERSLERİN TAKİBİ

Madde 7 “Grup Dersleri” formatı; Öğrenci için derslerin önceden belirlenmiş bir programa göre haftada 1 kez eğitmenle sınıf

halinde yapıldığı formata denir.

Sistem giriş bilgileri, kaydın gerçekleşmesinin ardından ilk 24 saat içerisinde kurum tarafından destek hattından ve email yoluyla

öğrenciye iletilecektir.

Öğrenci velisi, ders başlangıcından en geç 3 gün önce Eğitmen tarafından sınıfın Whatsapp grubuna alınacaktır.

Öğrenci, o ders için katılım gösteremeyeceğini dersten önce bildirdiği durumlarda öğretmen ile bire bir telafi dersi hakkına

sahiptir. Telafi dersi hakkı 1 modül (4 ders) içerisinde 1 kere ile sınırlandırılmıştır.

Bir öğrenci bir derse herhangi bir bildirim yapmadan gelmezse o ders geçilmiş kabul edilir.

Bir öğrencinin öğretmenini değiştirebiliriz, ancak ayda bir defadan fazla olamaz. Değişiklik talebini 48 saat içinde inceleriz ve

değişikliği reddedebiliriz. Bir müşteri derse geç kalırsa, eğitmen dersi dersten kalan zamanda anlatır. Eğitmen derse gelmezse, bir

sonraki ders okul tarafından karşılanır.

Bir öğrenci arka arkaya iki kez derse gelmezse ve bize iptal / yeniden planlama hakkında bilgi vermezse, biz müşteriyle iletişime

geçip programı dondurma istekleri olup olmadığına dair bilgi alırız. Öğrenci ders içi disiplini ihlal ederse ders vermeyi

reddedebiliriz.

Öğrenciler geçmiş derslerin videolarını tekrar etmek adına izleyebilirler.

DERSLER HAKKINDA

Madde 8- Eğitmen, planlanan başlangıç saatinde öğrenci ile iletişime geçemezse, eğitmen sınıfa bir bildirim göndermelidir.

İletişimin ne zaman kurulduğuna bakılmaksızın, ders planlandığı gibi başlamış sayılır. Bu fıkra hükümlerine uyulmasına rağmen

öğretim elemanının öğrenci ile iletişime geçmemesi durumunda ders farklı bir tarihe ertelenir.

Dersin planlanan başlangıcından sonraki beş dakika içinde öğrenci, eğitmenden bir arama veya mesaj almazsa, öğrenci, destek

sohbeti aracılığıyla eğitmenle iletişime geçmelidir. Eğitmenin hatası nedeniyle yapılmayan bir ders, Öğrencinin kabul edebileceği

başka bir zamana yeniden planlanacaktır.

Müşteri, dersin tamamlanmasından sonraki bir (1) saat içinde dersin kalitesi veya eğitmenin dakikliği hakkında eğitmene şikâyette

bulunmazsa, dersin gerektiği gibi yürütüldüğü kabul edilir. Şikâyet, destek sohbeti aracılığıyla yazılı olarak gönderilmelidir.

Müşteri, sınıfını veya ders sıklığını (bu tür seçenekler mevcutsa) sohbet odasında sağlayıcıya bildirerek değiştirme hakkına

sahiptir.

Bir öğrencinin iptal bildirimi olmaksızın üst üste iki derse gelmemesi durumunda, Sağlayıcı gelecek dönem için planlanan dersleri

iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Müşteri ile iletişim kurulana ve yeni bir program üzerinde anlaşmaya varılana kadar

dersler yapılmaz. Bu durumda Müşteri tarafından iptal edilmeyen derslerin ücretinin tamamı ödenir.

DERSLERİN DONDURULMASI

Madde 9-1. Müşteri, aşağıdaki koşullar altında hizmet sunumunu askıya alma hakkına sahiptir:

Derslere on dört (14) takvim gününden daha az ara verilirse, ders programı korunur; Derslere on dört (14) takvim gününden fazla

ara verilirse, ders programı korunmaz;

Askıya alma anında (veya askıya alma işleminden önceki son sınıfın hemen ardından), Müşteri aşağıdaki (gelecekteki) sınıf için

en az bir (1) ödeme yapmalıdır;

Müşteri, bir sonraki dersin başlamasından en geç 24 (yirmi dört) saat önce, destek sohbetinde veya yardım hattı aracılığıyla

Yöneticiye ilgili bildirimi göndererek, dersin askıya alınmasını yükleniciye bildirir. Bildirim, aşağıdakilerin tarih ve saatini

içermelidir:

1) Uzaklaştırmadan önceki son sınıf; ve 2) askıya alma işleminden sonraki birinci sınıf. Müşteri’nin hizmetleri yeniden

durdurması gerekirse, Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak hizmetleri askıya alma hakkına sahip

olacaktır. Bu durumda, öğretmenin programında öğrenciye ayrılan dersler iptal edilir.

Dersler yeniden başladığında, Müşteri ve Sağlayıcı yeni bir ders programı hazırlar. Çalışmalara verilen aranın on dört (14) takvim

gününden fazla olması durumunda, Müşteri ve Sağlayıcı ayrıca yeni bir ders programı hazırlayacaktır. Yürütücü, Öğrencinin

ikamet ettiği veya Yürütücünün bulunduğu yerdeki resmi tatillerde kendi takdirine bağlı olarak dersleri askıya alma hakkına

sahiptir.

Bu durumda İcracı, Müşteri’yi web sitesine/platforma kayıt olurken belirttiği e-posta adresi veya sesli arama yoluyla önceden

bilgilendirir. 4. Müşteri, derslerin askıya alınma ve yeniden başlama tarihinin, uzaklaştırma süresinin, Müşterinin derslerin askıya

alınması koşullarını karşıladığının Uygulayıcının verilerine dayanarak belirlendiği konusunda bilgilendirilir ve bunu kabul eder.

KULLANIM KISITLAMALARI

Madde 10- Hizmeti kullanımınızda hiçbir koşulda aşağıda yazılı davranışlarda bulunmayacağınızı taahhüt etmiş olursunuz:

• Küfürlü, tehdit edici, müstehcen, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde veya ırksal, cinsel, dinsel veya başka bir şekilde sakıncalı

veya saldırgan herhangi bir şey yayınlamak;

• Hizmeti herhangi bir yasa dışı amaç için veya herhangi bir yasa dışı etkinliğin tanıtımı için kullanmak;

• Başka bir kişiyi veya grubu taciz etmeyi, suistimal etmeyi veya zarar vermeyi taahhüt etmek;

• Başka bir kullanıcının hesabını, kullanıcı adını veya şifresini kullanmak;

• Bir Hesaba kaydolurken veya güncellerken yanlış veya yanlış bilgi vermek;

• Hizmetin düzgün çalışmasına müdahale etmeyi taahhüt etmek;

• Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirlendiği üzere, sistemin herhangi bir yetkisiz otomatik kullanımı veya

sunucularımıza veya ağ altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir

eylemde bulunma;

• Hizmete erişimi kısıtlamak için aldığımız herhangi bir robot dışlama başlığını veya diğer önlemleri atlamak veya Hizmeti

kazımak, taramak veya taramak ya da verileri toplamak veya işlemek için herhangi bir yazılım, teknoloji veya cihaz kullanmak;

veya

• Başka bir kullanıcının tarayıcısına veya bilgisayarına zarar vermeyi veya bozmayı amaçlayan kötü amaçlı içerik yayınlamak

veya bu içeriğe bağlantı vermek.

TELİF HAKKI ŞİKAYETLERİ VE TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ

Madde 11-Tekrar İhlal Eden Hesapların Feshi. KODMİNİX, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Hizmet

kullanıcılarının da aynısını yapmasını bekler. 17 U.S.C. Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası’nın 512(i) maddesine

göre, tekrar tekrar ihlal eden Hizmet kullanıcılarının uygun koşullarda feshedilmesini sağlayan bir politika benimsedik ve

uygulamaktayız. Şirket, tekrar tekrar gerekli hak ve izinleri almadan üçüncü şahıslara ait içerik sağladığı veya yayınladığı tespit

edilen kullanıcıların erişimini sonlandırabilir.

MÜCBİR SEBEP

Madde 12-Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri,

seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte

“Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan

sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Madde 13-İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini

korumaya devam eder.

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler

sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı,

sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

Madde 14-İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının

üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi

olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese

yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 15-İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Mersin (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.